Henson Group Cookie Policy

Last Updated on July 1st, 2019


1) Do we use ‘cookies’?
Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer’s hard drive through your web browser (if you allow) that enables the site’s or service provider’s systems to recognize your browser and capture and remember certain information. They are also used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.  We may also use trusted third-party services that track this information on our behalf.


Where applicable, this Website uses a cookie control system allowing the user on their first visit to this Website to allow or disallow the use of cookies on their computer / device.


You can also choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You can do this through your browser settings. Since each browser is a little different, look at your browser’s Help Menu to learn the correct way to modify your cookies.  If you choose to turn cookies off, this may disable or render unusable some of the features of this Website.

 

2) How does our site handle Do Not Track signals?
We honor Do Not Track signals and Do Not Track, plant cookies, or use advertising when a Do Not Track (DNT) browser mechanism is in place.


3) Does our site allow third-party behavioral tracking?

It’s also important to note that we allow third-party behavioral tracking

Cookiebeleid van Henson Group

 

Laatst bijgewerkt op 1 juli 2019


1) Gebruiken we 'cookies'?
Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser (indien toegestaan) naar de harde schijf van uw computer overzet, waardoor de systemen van de site of serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige siteactiviteit, waardoor we u betere services kunnen bieden. We gebruiken ook cookies om ons te helpen bij het verzamelen van verzamelde gegevens over siteverkeer en site-interactie, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen bieden. We kunnen ook vertrouwde diensten van derden gebruiken die deze informatie namens ons bijhouden.


Indien van toepassing gebruikt deze website een cookiecontrolesysteem waarmee de gebruiker bij hun eerste bezoek aan deze website het gebruik van cookies op hun computer / apparaat kan toestaan ​​of niet.


U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u waarschuwt telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen. Aangezien elke browser een beetje anders is, kijkt u in het Help-menu van uw browser om de juiste manier te leren om uw cookies aan te passen. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kan dit sommige functies van deze website onbruikbaar maken of onbruikbaar maken.

 

2) Hoe behandelt onze site Do Not Track-signalen?
We eren Do Not Track-signalen en Do Not Track, planten cookies of gebruiken advertenties wanneer er een DoT Track-systeem (DNT) is geïnstalleerd.


3) Staat onze site gedrags volgen door derden toe?

Het is ook belangrijk om op te merken dat we gedrags volgen door derden toestaan