HENSON GROUP - PRIVACYBELEID

 1. Over ons: deze website wordt beheerd door Henson Group Services Ltd., een naamloze vennootschap die zich bezighoudt met het vermarkten en distribueren van cloud-softwaretoepassingen (hierna "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze"). Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika met zijn bedrijfsadres op 1 World Trade Center, 85th Floor, NY, NY 10007. Van tijd tot tijd kan het bedrijf bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en registreren, bewaren, opslaan, overdragen of openbaar maken in verband met het aanbieden van diensten. Bij het uitvoeren van deze gegevensbewerkingen, het bedrijf als een gegevenscontroller. Dit beleid onderstreept ons engagement om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en de EU General Data Protection Regulation (GDPR) en alle andere wetten die relevant zijn voor de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens (samen aangeduid als "de gegevensbeschermingswetgeving "). Dit beleid biedt ook informatie over verschillende rechten en keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die zijn verwerkt in verband met het gebruik van deze website en aanverwante diensten. Als u niet onder dit beleid wilt vallen, gebruik dan alstublieft de website niet.

 2. Definities
  "Klant" verwijst naar de eindgebruiker van het bedrijf.
  "Gegevensonderwerp" verwijst naar een natuurlijke persoon.
  "Persoonlijke gegevens" verwijst naar gegevens met betrekking tot natuurlijke personen die kunnen worden geïdentificeerd door die gegevens.
  "Services" verwijst naar de doorverkoop, marketing en distributie van cloud-softwaretoepassingen.
  "Software" betekent computer softwaretoepassingen die door het Bedrijf op de markt worden gebracht en gedistribueerd en die upgrades, releases of andere vervangende software omvatten.
  "Gebruiker" verwijst naar de gebruiker of bezoeker van de website of diensten, inclusief een klant. 'Website' of 'site' verwijst naar onze websites op www.hensongroup.uk, www.hensongroup.co.uk, www.hensongroup.ie, www.hensongroup.de, www.hensongroup.fr, www.hensongroup.com en elke andere Henson Group-website.

 3. Wijzigingen in dit beleid.

Het bedrijf kan naar eigen goeddunken dit deel van dit beleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien en wijzigen. Wijzigingen die van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens zullen u via de e-mail worden gemeld en de meest recente versie van het beleid zal op de betreffende webpagina van deze website worden geplaatst. Lees dit privacybeleid regelmatig door.

 1. Gegevens die we verzamelen: Het bedrijf verzamelt bepaalde persoonlijke gegevens om effectief zijn dagelijkse zakelijke functies en activiteiten uit te voeren en onze producten en diensten te leveren. We verzamelen de volgende soorten gegevens:

  1. Persoonlijke gegevens: wanneer u contact met ons opneemt, een offerte aanvraagt, zich registreert op de site, feedback geeft, contactformulieren invult op de website of u abonneert op onze nieuwsbrief, kunnen wij de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen:

   • namen

   • e-mailadres

   • Telefoonnummer

   • Postadres

  2. Technische gegevens: onze website en softwareproducten kunnen automatisch bepaalde technische informatie over het gebruik registreren, bijvoorbeeld:

   • Internetprotocol-adres gebruikt om toegang te krijgen tot de site

   • Type apparaat dat wordt gebruikt om de site (computer, tablet of smartphone) inclusief hun besturingssystemen te bekijken

   • Het type internetbrowser dat wordt gebruikt om de site te bekijken

   • Bezoekdatum

   • Pagina's bekeken op de site

 2. Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

  1. Registratie en toegang tot service: waar registratie vereist is, gebruiken we persoonlijke gegevens om uw registratie te voltooien en u toegang te bieden tot onze services en softwareproducten

  2. Communicatie: We gebruiken uw e-mailadres en telefoonnummer indien van toepassing om met u te communiceren over uw bestellingen, vragen, feedback en antwoord op uw vragen of om klantenondersteuning.

  3. Marketing: we zullen uw e-mailadres gebruiken om marketinginformatie over de producten en diensten van onze of onze partner te verzenden.

  4. Beveiliging: we gebruiken ook persoonlijke gegevens om uw identiteit te verifiëren en uw bestellingen en aankopen te bevestigen of aan te vullen, en om ons te beschermen tegen fraude en illegaal gebruik van de services.

  5. Services verbeteren: we gebruiken website- en softwaretransactiegegevens om de prestaties van onze services te meten om hun gebruikersinterface en functionaliteiten te verbeteren.

  6. Personalisatie: we gebruiken ook bepaalde gegevens om producten, inhoud en services aan te passen aan de gebruikersvoorkeuren.

 3. Wettelijke redenen voor verwerking:

  1. Toestemming: als u zich abonneert op onze nieuwsbrief en instemt met het ontvangen van e-mails en marketinginformatie, zullen we op uw toestemming vertrouwen als rechtvaardiging om uw e-mail te gebruiken om aanbiedingen, kortingen, updates en andere promotionele informatie te verzenden.

  2. Legitieme interesse. We verwerken gegevens over het gebruik van de website in ons legitieme belang om de prestaties van onze website en softwareproducten te analyseren om ze te verbeteren. Als u een bestaande klant van het bedrijf bent, kunnen we ook een beroep doen op ons legitieme belang om onze services te verbeteren voor het verzenden van marketing- en promotie-informatie waarvan wij denken dat deze redelijkerwijs door u als klant van het bedrijf kan worden verwacht.

  3. Uitvoering van het contract: Het bedrijf verwerkt persoonlijke gegevens als nodig om te onderhandelen over en om een ​​software-resellerovereenkomst of andere overeenkomsten tussen u en het bedrijf uit te voeren.

  4. Naleving van de wet: het bedrijf kan persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dit wordt vereist op grond van een gerechtelijk bevel of een wettig verzoek van wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties.

 4. Dataretentie: het is mogelijk dat de Vennootschap bepaalde persoonlijke gegevens moet bewaren om haar kernactiviteiten te ondersteunen, zich te houden aan haar wettelijke verplichtingen, de bescherming van persoonlijke informatie te verzekeren en een effectief management van de Vennootschap mogelijk te maken. Het bedrijf erkent echter dat het bewaren van gegevens die niet langer nodig zijn door het bedrijf, risico's met zich meebrengt en dat het behoud van gegevens mogelijk de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming schendt. Het bedrijf zal alleen gegevens bewaren voor zolang als nodig is voor de uitvoering van onze diensten en contractuele verplichtingen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het bedrijf zal gegevens wissen die niet langer nodig zijn in verband met het doel waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld of waarvoor de betrokkene de toestemming heeft ingetrokken.

 5. Beveiliging van persoonlijke gegevens: het bedrijf begrijpt de risico's voor de integriteit van persoonlijke gegevens en heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevensbeveiliging te verbeteren en het te beschermen tegen illegale toegang, verwervingswijzigingen en openbaarmaking. Deze maatregelen omvatten de goedkeuring van een beleid en procedures voor beveiliging en bescherming van gegevens, gebruik van complexe wachtwoorden, gebruik van standaard commerciële coderingstechnologieën (Secure Socket Layer-codering), firewalls, inbraakdetectiesystemen, evenals regelmatige updates en back-ups.

 6. Gegevensuitwisseling en openbaarmaking: het bedrijf deelt of openbaart de persoonlijke gegevens van gebruikers niet, behalve wanneer gebruikers toestemming geven of als er een wettelijke basis is om dit te doen. In uitzonderlijke omstandigheden kan het Bedrijf gegevens delen in de volgende omstandigheden:

  1. Ondersteuningsservice: het bedrijf kan bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven in verband met onderhouds- en ondersteuningsservices voor software, om softwarefouten of door klanten gemelde problemen op te lossen en de vereiste hulp te bieden bij het implementeren van fixes en aanbevelingen.

  2. Serviceproviders en partners: op het moment kunnen we bepaalde gegevens delen met providers (gegevensverwerkers) die services aan ons leveren en helpen bij onze zakelijke functies, waaronder bijvoorbeeld e-mailservicelevering en webhostingproviders.

  3. Fusie of overname van bedrijven: we kunnen klantenlijsten en andere noodzakelijke gegevens delen met onze huidige of potentiële investeerders als ons bedrijf wordt gekocht door of gefuseerd met een ander bedrijf.

  4. Voldoe aan de wet: we kunnen persoonlijke gegevens delen als we daartoe worden gedwongen op grond van een gerechtelijk bevel of een wettig verzoek van wetshandhavingsinstanties en overheidsinstanties.

  5. Toestemming: we kunnen gegevens delen met onze adverteerders en marketeers als u uitdrukkelijk instemt met het gebruik van uw persoonlijke gegevens op die manier.

 7. Wereldwijde overdracht van persoonlijke gegevens: het bedrijf doet zaken in de cloud softwareproducten van Microsoft Corporation. Gegevens die door het bedrijf worden verzameld, worden gehost in Microsoft-datacenters in de Verenigde Staten van Amerika. Dit betekent dat het bedrijf persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) mag doorgeven. Microsoft Corporation neemt de EU-VS-veiligehavenprincipes in acht die vereisen dat Amerikaanse bedrijven een passend niveau van bescherming van persoonlijke gegevens bieden dat vergelijkbaar is met het niveau dat vereist is krachtens de GDPR en de UK Data Protection Act.

 8. Rechten betreffende gegevenssubjecten: bepaalde wetten voor gegevensbescherming en met name de Britse gegevensbeschermingswet 1998 en de EU GDPR verlenen bepaalde rechten aan personen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Deze rechten omvatten:

  1. het recht om het Bedrijf om informatie te vragen over welke gegevens worden opgeslagen, waarvoor het wordt gebruikt, de ontvangers aan wie het is of kan worden bekendgemaakt en de bron van de persoonsgegevens;

  2. het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren of vernietigen;

  3. het recht om verwerking te voorkomen die aanzienlijke schade aan hen kan toebrengen;

  4. het recht om de toestemming voor verwerking op elk gewenst moment in te trekken;

  5. het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing; en

  6. hebben het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde beslissingen die van grote invloed zijn op hen

 9. Neem contact met ons op

Voor vragen en vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@hensongroup.com of schrijf ons op:

Adres: Henson Group, 1 World Trade Center, 85th Floor, NY, NY 10007.

INTERNATIONAL

Verkoopaanvragen:  +31 20 799 1547

NYC

Chicago

Seattle

San Francisco

Los Angeles

San Diego

Dallas

Houston

Fargo

Miami

Atlanta

Boston 

The Base B Evert van de Beekstraat 1- 04 Schiphol Airport 1118CL   Netherlands

© The Henson Group Inc.